Leden 8, 2018

Pozvánka na valnou hromadu 27. ledna 2018 od 15:00

Pozvánka na valnou hromadu, která se koná v sobotu, 27. ledna  2018 od 15:00 hod. v Jeviněvsi, v hostinci „U Šmidrkalů“.

Program jednání:

  1. Zahájení Valné hromady, schválení předsedajícího, ověření usnášeníschopnosti
  2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu Valné hromady
  4. Zpráva o činnosti TJ za rok 2017 a o plnění Hlavních směrů činnosti stanovených pro rok 2017
  5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017
  6. Zpráva kontrolní komise – kontrola hospodaření TJ za rok 2017
  7. Schválení Hlavních směrů činnosti TJ Sokol Jeviněves, z. s. pro rok 2018
  8. Různé, diskuze, závěr.

Pozvánka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.