Říjen 20, 2018

Pozvánka na Valnou hromadu dne 26. ledna 2019

Pozvánka na valnou hromadu, která se koná v sobotu, 26. ledna  2019 od 16 hodin v Jeviněvsi, v hostinci „U Šmidrkalů“.

Program jednání:

  1. Zahájení Valné hromady, schválení předsedajícího, ověření usnášeníschopnosti
  2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu Valné hromady
  4. Zpráva o činnosti TJ za rok 2018 a o plnění Hlavních směrů činnosti stanovených pro rok 2018
  5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018
  6. Zpráva kontrolní komise – kontrola hospodaření TJ za rok 2018
  7. Schválení Hlavních směrů činnosti TJ Sokol Jeviněves, z. s. pro rok 2019
  8. Různé, diskuze, závěr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.