Provozní záležitosti Sokola zajišťuje výkonný výbor ustanovený Valnou hromadou, která se pravidelně svolává na začátek roku.

Složení výboru pro aktuální období: Ing. Miloš Michovský, předseda; Pavel Macák, sekretář; Tomáš Navrátil, Miroslav Duchoslav, Filip Kubobý, Petru Duchoslav a Jan Šelicha.

Členové výboru se schází zpravidla dvakrát do měsíce.

Členské příspěvky Sokola: žádáme členy Sokola o zaplacení členských příspěvků pro TJ Sokol Jeviněves, z..s. na rok 2024. Členské příspěvky zasílejte na účet Sokola ve tvaru : 265888869/0300, v.s. 2024, zpráva pro příjemce: členské příspěvky 2024+jméno a příjmení člena(ů) kterých se příspěvek týká, stačí ve zkratce (např. členské příspěvky 2024 J+B+M Veverkovi) Pravidla pro připomenutí: aktivní hráči a řádní členové Sokola 500,- Kč/rok, mladiství do 18 let 100,-Kč/rok, přidružení členové Sokola dobrovolné, minimálně 50,-Kč/rok.

Dokumenty o činnosti výkonného výboru a usnesení Valné hromady ke stažení zde: